CMAS CMAS (Światowa Konfederacja Działalności Podwodnej) jest francuską organizacją nurkową. Jej założyciele, obok promocji nurkowania swobodnego, zajęli się wspieraniem tworzenia federacji narodowych oraz ujednolicaniem programów szkoleniowych, pozostawiając jednak dużą swobodę w opracowaniu szczegółów programowych władzom federacji krajowych.       
 
CMAS jest organizacją typu "non-profit" o ściśle cywilnym charakterze.
 
W Polsce istnieje pod nazwą KDP/CMAS. Komisja Działalności Podwodnej powstała przy Zarządzie Głównym PTTK w roku 1956


System szkolenia KDP/CMAS

Stopnie nurkowe:

 • Szkolenie wstępne (0) bez stopnia
 • Płetwonurek Młodzieżowy (PM)
 • Płetwonurek KDP/CMAS * (P1)
 • Płetwonurek KDP/CMAS ** (P2)
 • Płetwonurek KDP/CMAS *** (P3)
 • Płetwonurek KDP/CMAS **** (P4)

Specjalizacje:

 • Płetwonurek Nitroksowy PN1
 • Płetwonurek Nitroksowy PN2
 • Nurkowanie w suchych skafandrach SS1
 • Nurkowanie wrakowo-morskie WM1
 • Nurkowanie pod lodem PL1
 • Płetwonurek Trymixowy


Copyright © 2018 by Nurtur.