NURKOWANIA WRAKOWO-MORSKIE (WM1)

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w morzu i nurkowanie turystyczne na wrakach (z wyłączeniem penetracji wnętrza wraku).

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 16 lat,
  • stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1),
  • minimum 25 potwierdzonych nurkowań po uzyskaniu stopnia P1.

Przebieg szkolenia

Wykłady (15 godzin) oraz zajęcia praktyczne (10 godzin) w ciągu 3 dni szkoleniowych, w tym 5 nurkowań o łącznym czasie min. 2 godziny w morzu na wrakach w zakresie głębokości 5 m-30 m (P1: 5 m -20 m).

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i certyfikat KDP/CMAS.

CENA KURSU   -   Zobacz cennik szkoleń CMASCopyright © 2018 by Nurtur.