PŁETWONUREK KDP/CMAS* (P1)

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne  użytkowanie sprzętu nurkowego na małych głębokościach oraz umiejętność bezpiecznego nurkowania z instruktorem lub płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach.

Wymagania:

  • wiek - ukończone 14 lat
  • ważne badania lekarskie (*)
  • sprzęt ABC (maska, fajka, płetwy) - możliwość zakupu na miejscu
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów (dla osób niepełnoletnich) na formularzu "Zgłoszenie na kurs"

Przebieg szkolenia (3 warianty)

Wykłady (16 godzin) i zajęcia praktyczne (24 godziny) obejmujące 2 nurkowania do 5 m, 4 nurkowania do 10 m, 2 nurkowania do 10 m - 15 m i 2 nurkowania na głębokość 20 m - w tym 1 nurkowanie nocne - łącznie minimum 2 godziny pod wodą.

Warianty:

  • I Kurs stacjonarny: 5 dni ciągłego szkolenia na wodach otwartych,
  • II Kurs weekendowy: 3 weekendy po 2 dni szkolenia na wodach otwartych,
  • III Kurs na pływalni i wodach otwartych: szkolenie na pływalni i w wodach otwartych, w tym 8 nurkowań w wodach otwartych - czas trwania całego kursu nie może przekraczać dwóch miesięcy.

Uprawnienia

Płetwonurek KDP/CMAS* ma prawo nurkować:

  • do głębokości 20 m w parze z osobą pełnoletnią o wyższych kwalifikacjach KDP/CMAS,
  • do głębokości 10 m z bojką - samodzielnie  lub w parze,  pod nadzorem osoby z kwalifikacjami płetwonurka.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Książkę Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P1).

CENA KURSU   -   Zobacz cennik szkoleń CMASCopyright © 2018 by Nurtur.