PŁETWONUREK KDP/CMAS** (P2)

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w zakresie średnich głębokości z płetwonurkiem KDP/CMAS** oraz bezpieczne nurkowanie w parze z płetwonurkiem o wyższych kwalifikacjach i w grupie z instruktorem zakresie dużych głębokości.

Warunki uczestnictwa w kursie

  • ukończone 16 lat,
  • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS* wykonanych 20 nurkowań, w tym przynajmniej 10 nurkowań na głębokościach 10-20 metrów, w towarzystwie instruktora lub płetwonurka KDP/CMAS***/**** (P3/4).

Przebieg szkolenia

Wykłady (22 godziny) i zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 7 dni szkoleniowych - obejmujące 15 nurkowań na wodach otwartych, w tym 4 nurkowania na głębokość 20 m, 2 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 40 m - łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

Uprawnienia

Płetwonurek KDP/CMAS** ma prawo nurkować:

  • do głębokości 20 m w parze z osobą o kwalifikacjach „Płetwonurka KDP/CMAS* (P1)",
  • do głębokości 30 m w parze z osobą pełnoletnią o kwalifikacjach „Płetwonurka  KDP/CMAS** (P2)",
  • do głębokości  40 m z osobą o wyższych kwalifikacjach KDP/CMAS.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat KDP/CMAS (P2).

CENA KURSU   -   Zobacz cennik szkoleń CMASCopyright © 2018 by Nurtur.