PŁETWONUREK KDP/CMAS*** (P3)

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne prowadzenie grupy nurków do głębokości wynikającej z ich uprawnień.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • ukończone 18 lat,
 • przeszkolenie specjalistyczne w zakresie patofizjologii nurkowania i I-ej pomocy (PP),
 • ukończenie 3 kursów specjalistycznych wybranych z niżej podanych szkoleń:
 • nurkowania w suchych skafandrach (SS1),
 • nurkowania podlodowego (PL1),
 • nurkowania morsko-wrakowego (WM1),
 • nurkowania jaskiniowego (PJ1),
 • fotografii podwodnej (PF1),
 • nurkowanie nitroksowe (PN1),
 • nurkowanie w aparatach SCR (PR),
 • pierwsza pomoc tlenowa DAN,
 • uprawnienia do prowadzenia łodzi motorowych,
 • od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS** (P2) wykonanie w towarzystwie Instruktora Płetwonurkowania KDP/CMAS lub Płetwonurka KDP/CMAS***/**** (P3/4) co najmniej 40 nurkowań na głębokość 10-40m, w tym przynajmniej 20 nurkowań na głębokość 30-40 m, z których 10 musi być wykonanych w polskich wodach.

Przebieg szkolenia

Seminaria i wykłady (20 godzin) oraz zajęcia praktyczne (36 godzin) w ciągu 10 dni szkoleniowych, obejmujących 15 nurkowań, w tym 4 nurkowania na głębokość 30 m i 2 nurkowania na głębokość 50 m - łącznie minimum 5 godzin pod wodą.

Uprawnienia:

 • nurkowanie do głębokości 50 m,
 • kierowanie pod wodą zespołem  płetwonurków posiadających stopnie KDP/CMAS* (P1), KDP/CMAS** (P2), KDP/CMAS*** (P3) w zakresie właściwych dla tych stopni głębokości.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3).

CENA KURSU   -   Zobacz cennik szkoleń CMASCopyright © 2018 by Nurtur.