PŁETWONUREK  KDP/CMAS**** (P4)

Wiek:
ukończone 21 lat

Warunki wstępne:

a) Posiadanie stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** przynajmniej 2 lata,

b) Od chwili uzyskania stopnia Płetwonurka KDP/CMAS*** wykonanie przynajmniej 100 nurkowań rekreacyjnych w różnych warunkach geograficznych, klimatycznych i hydrologicznych.

Uzyskanie stopnia

Stopień nadaje KDP ZG PTTK na podstawie udokumentowanych materiałów opisujących przebieg praktyki nurkowej kandydata.

CENA KURSU   -   Zobacz cennik szkoleń CMASCopyright © 2018 by Nurtur.