PŁETWONUREK MŁODZIEŻOWY KDP/CMAS (PM)

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne użytkowanie sprzętu nurkowego podczas nurkowania z instruktorem na małych głębokościach.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • wiek: minimum 10 lat (z podziałem na 3 grupy wiekowe dla dzieci, które nie ukończyły 14. roku życia),
  • zaświadczenie lekarskie,
  • umiejętność pływania.

Przebieg szkolenia

Wykłady i zajęcia praktyczne - od 8 do 24 godzin (w zależności od wieku dziecka), tym nurkowanie z instruktorem w basenie, jeziorze lub w morzu do głębokości do 5, 7 lub 10 m (w zależności od stopnia).

Podział na grupy wiekowe:

  • ukończone 10 lat - stopień PM1 - stopień brązowy
  • ukończone 12 lat - stopień PM2 - stopień srebrny
  • ukończone 13 lat - stopień PM3 - stopień złoty

Uprawnienia:

Nurkowanie z Instruktorem Płetwonurkowania KDP/CMAS do głębokości:

  • stopień brązowy - głębokosci do 5m w basenie lub w podobnych warunkach naturalnych,
  • stopień srebrny - głębokości do 7m,
  • stopień złoty - głębokości do 10m.

Po kursie uczestnik otrzymuje:

Książkę Płetwonurka Młodzieżowego KDP z brązowym, srebrnym lub złotym stopniem wyszkolenia (w zależności zakresu przebiegu szkolenia).

CENA KURSU   -   Zobacz cennik szkoleń CMASCopyright © 2018 by Nurtur.