PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS (PN1)

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa podstawową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 16 lat,
  • minimum Stopień Płetwonurka KDP/CMAS* (P1),
  • wykonanie 25 nurkowań po uzyskaniu stopnia (P1), w tym 4 w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs.

Przebieg szkolenia

Wykłady (6 godzin) oraz zajęcia praktyczne (2 godziny), w ciągu dwóch dni szkoleniowych, w tym 2 nurkowania (bez przystanków dekompresyjnych) w wodach otwartych w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS o minimalnym czasie każdego nurkowania 20 minut i maksymalnym ciśnieniu parcjalnym tlenu w mieszaninie 0.14 MPa.

Uprawnienia

Nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 0.16 MPa) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS i czasów pobytu na dnie nie wymagających stosowania przystanków dekompresyjnych.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP oraz międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN1).

CENA KURSU   -   Zobacz cennik szkoleń CMASCopyright © 2018 by Nurtur.