PŁETWONUREK NITROKSOWY KDP/CMAS (PN2)

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie w aparatach o obiegu otwartym z użyciem mieszanin nitroksowych w wodach otwartych oraz umiejętności pozwalające na użycie czystego tlenu i nitroksu w procedurach dekompresyjnych.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 18 lat,
  • stopień Płetwonurka KDP/CMAS** (P2),
  • stopień Płetwonurka Nitroksowego (PN1),
  • 25 nurkowań po uzyskaniu stopnia (P2) (w tym 5 nurkowań nitroksowych).

Przebieg szkolenia

Wykłady (5 godzin) oraz zajęcia praktyczne (3 godziny) w ciągu 2-ch dni szkoleniowych, w tym 3 nurkowania nitroksowe w zestawach 2-butlowych i 1 butlą boczną w wodach otwartych (1 nurkowanie z użyciem do dekompresji tlenu lub nitroksu z zawartością tlenu powyżej 40%) w zakresie głębokości odpowiednich do posiadanych uprawnień KDP/CMAS. Minimalny czas każdego nurkowania 20 min, maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie podstawowej - 0.14 MPa, a w mieszaninie dekompresyjnej - 0,16 MPa.

Uprawnienia:

  • nurkowanie w aparatach oddechowych o obiegu otwartym z wykorzystaniem mieszanin nitroksowych o zawartości do 40% tlenu (max. ppO2 - 0.16 MPa) w zakresie głębokości określonych dla posiadanego stopnia wyszkolenia KDP/CMAS,
  • stosowanie na przystankach dekompresyjnych butli bocznych z czystym tlenem i mieszaninami nitroksowymi z zawartością tlenu powyżej 40%.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Nitroksowego KDP/CMAS (PN2).

CENA KURSU   -   Zobacz cennik szkoleń CMASCopyright © 2018 by Nurtur.