PŁETWONUREK TRIMIKSOWY KDP/CMAS (PT)

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu zdobywa wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne umożliwiające bezpieczne nurkowanie z użyciem mieszanin trimiksowych w wodach otwartych do głębokości 90 m.

Warunki uczestnictwa w kursie:

 • stopień Płetwonurka KDP/CMAS*** (P3),
 • stopień płetwonurka PN 2,
 • wykonanie 25 nitroksowych nurkowań dekompresyjnych po uzyskaniu stopnia PN 2 w zestawach 2 – butlowych i z butlą boczną, w tym 4 nurkowań w okresie 8 tygodni poprzedzających kurs,
 • wykonanie minimum 20 nurkowań powietrznych po uzyskaniu stopnia P3 na głębokościach poniżej 35 metrów w ciągu 12 miesięcy poprzedzających kurs,
 • posiadanie następującego sprzętu nurkowego:
 • zestaw dwubutlowy litrów z zaworem umożliwiającym separacje butli,
 • kompensator pływalności typu skrzydło o wyporności min. 30 litrów (dwa oddzielne worki z inflatorami) w wypadku posiadania skafandra suchego powłokowego dopuszczalne jest skrzydło z workiem pojedynczym,
 • 2 butle boczne o pojemności min 7 litrów, w tym jedna „czysta tlenowo",
 • 3 automaty oddechowe z manometrami HP, w tym jeden z wężem LP o długości 2m,
 • 1 automat oddechowy „czysty tlenowo" z manometrem HP,
 • 2 niezależne źródła światła,
 • 2 kołowrotki (długość linki min 65 m),
 • 2 boje dekompresyjne,
 • 2 urządzenia do pomiaru czasu i głębokości,
 • 2 maski,
 • 2 urządzenia do cięcia.

Przebieg szkolenia

Wykłady (18 godzin) oraz zajęcia praktyczne (30 godzin), w tym 6 nurkowań na głębokościach 20-65 m w ciągu 6 dni szkoleniowych. Minimalny czas każdego nurkowania 45 min., maksymalne ciśnienie parcjalne tlenu w mieszaninie 0.14 MPa w czasie nurkowania, 0.16 MPa podczas dekompresji, maksymalne ciśnienie parcjalne azotu 0.4 MPa. Szkolenie może być realizowane etapami w ciągu 30 dni.

Uprawnienia

 • Nurkowanie z wykorzystaniem mieszanin trimiksowych.
 • Maksymalna głębokość nurkowania: max. ppO2 - 0.14 MPa, max. ppN2- 0.4 MPa.

Po kursie uczestnik otrzymuje wpis do Książki Płetwonurka KDP i międzynarodowy certyfikat Płetwonurka Trimiksowego KDP/CMAS (PT).

CENA KURSU   -   Zobacz cennik szkoleń CMASCopyright © 2018 by Nurtur.