SZKOLENIE WSTĘPNE KDP/CMAS (O)  

Zakres szkolenia

Uczestnik kursu w praktyczny sposób zapoznaje się ogólnie ze sprzętem do nurkowania, elementarnymi i zasadami techniki nurkowania oraz z systemem szkolenia i certyfikacji KDP/CMAS.

Warunki uczestnictwa w kursie:

  • ukończone 14 lat,
  • pisemne oświadczenia o własnej odpowiedzialności zdrowotnej podczas szkolenia płetwonurkowego (w imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub prawni opiekunowie),
  • umiejętność pływania na dystansie 100 m (sprawdzian).

Przebieg szkolenia

Pogadanka (60-90 minut) i zajęcia praktyczne (75-120 minut) w basenie lub wodach otwartych - w tym jedno nurkowanie z instruktorem do głębokości 5 m, trwające 15-25minut.

Uczestnik otrzymuje:

Dyplom Ukończenia Szkolenia Wstępnego KDP/CMASCopyright © 2018 by Nurtur.