Advanced Open Water Diver (AOWD)

Wymagania wstępne:

  • Ukończone 15 lat (osoby pomiędzy 12 a 15 rokiem życia mogą ukończyć kurs Junior Advance, który jest normalnym kursem ma tylko obniżone maksymalne głębokości do 21 m). Po ukończeniu 15 lat stopień ten można zamienić na stopień Advanced.
  • Posiadanie stopnia OWD PADI lub równorzędnego innej organizacji.

Przebieg kursu:

  • w czasie kursy wykonujesz dwa nurkowania obowiązkowe : nawigacyjne i głębokie (18-30m) oraz trzy nurkowania do wyboru.
  • brak wykładów - omówienie materiałów przerobionych samodzielnie
  • Wszyscy uczestnicy kursów Advanced Open Water Diver muszązaliczyć dwa Obowiązkowe Nurkowania. Nurkowania Obowiązkowe mają na celu zorientowanie studentów w podstawach zaawansowanego nurkowania i obejmują następujące zajęcia:
  • Nawigacja Podwodna (kombinacja nurkowania naturalnego i nawigacji z kompasem)
  • Nurkowanie głębokie
  • Trzy z pięciu nurkowań są uważane jako do wyboru. Wybieramy je z szerokiej oferty nurkowań specjalistycznych.

Uprawnienia:

  • nurkowanie z partnerem do głębokości 30 metrów,
  • oraz możliwość uczestnictwa we wszystkich specjalizacjach nurkowych PADI

Zależność Między Programem AOWD a Kursem Specjalizacyjnym

Każde Nurkowanie zarówno Obowiązkowe jak i Do Wyboru w ramach kursu PADI Advanced Open Water Diver oraz kursu Advanced Plus służy jest wstępem do nurkowania specjalizowanego. W trakcie tych dwóch kursów studenci mają możliwość spróbowania różnych rodzajów nurkowania, zdecydować, jaki rodzaj nurkowania - specjalność, chcieliby dalej uprawiać. Każde nurkowanie w ramach kursu PADI Advanced Open Water Diver może być zaliczone jako pierwsze nurkowanie w ramach wybranej specjalności.

Podobnie, nurkowanie numer 1 w wybranej specjalności może być zaliczone na poczet Nurkowania Obowiązkowego lub Do Wyboru w ramach programu PADI Advanced Open Water Diver. Szkolenie na wodach otwartych przeprowadzane w ramach kursów specjalizacyjnych może być zaliczone jako Nurkowanie Obowiązkowe lub Do Wyboru dla kursu PADI Advanced Open Water Diver, tylko jeśli jest potwierdzone że student spełnił wymagania dla odpowiedniego rodzaju nurkowania.

CENA KURSU   -   Zobacz cennik szkoleń PADICopyright © 2018 by Nurtur.