Divemaster PADI

PADI Divemastera jest pierwszym stopniem zawodowym w PADI. W momencie ukończenia tego kursu stajesz się członkiem PADI. Kurs ten ma za zadanie rozwinąć umiejętności przewodnika podwodnego, pomocnika instruktora i jednocześnie osoby zorientowanej w specyfice rynku nurkowego.

Wymagania wstępne:

 • Posiadanie certyfikatu Advanced Opean Water Diver PADI (lub stopnia równorzędnego innej organizacji).
 • Posiadanie certyfikatu PADI Rescue Diver (lub równorzędnego innej organizacji)
 • Posiadanie dokumentu stwierdzającego ukończenie w ciągu dwóch ostatnich lat Kursu Pierwszej Pomocy Medic Firs Aid lub równorzędnego
 • Mieć powyżej 18 lat
 • Być w dobrej kondycji fizycznej i przedstawić zaświadczenie lekarskie o zdolności do nurkowania
 • Przedstawienie co najmniej 20 udokumentowanych nurkowań do momentu rozpoczęcia kursu
 • Przedstawienie co najmniej 60 udokumentowanych (podpis partnera nurkowego) nurkowań do momentu ukończenia kursu.

Przebieg kursu

Program kursu PADI Divemaster opiera się na spełnieniu wymagań, dlatego też ilość czasu potrzebna do zaliczenia programu zależy od liczebności grupy, względów logistycznych, zaangażowania studenta i jego osiągnięć.

Jeśli przejdziesz certyfikacje PADI Divemaster będziesz upoważniony do:

 • Samodzielnego kierowania studentami kursu Open Water Diver w czasie wycieczki w ramach nurkowań szkoleniowych kursu Open Water Diver od nr 2 do 5
 • Towarzyszenia studentom kursu Open Water Diver przy poœrednim nadzorze Instruktora PADI
 • Przeprowadzania wszelkich następnych nurkowań dla studentów Introductory (Resort) Scuba, przy stosunku 2:1 (gdy pierwsze nurkowanie zostało zaliczone jako zadawalające przez Instruktora PADI), tak długo jak jesteś ubezpieczony.
 • Przeprowadzania nurkowań PADI Discover Local Diving, tak długo jak jesteś ubezpieczony.
 • Towarzyszenia studentom podczas nurkowań Advanced Open Water oraz nurkowań szkoleniowych Speciality. (Uwaga: Wszelkiego typu szkolenie/ocena, która ma miejsce podczas tych nurkowań musi być prowadzona osobiście przez Instruktora PADI).
 • Ogólnego nadzorowania zarówno szkolenia jak i zajęć pozaszkoleniowych (poprzez planowanie, organizowanie i kierowanie nurkowaniami).
 • Pomocy Instruktorowi PADI o uprawnieniach nauczycielskich w szkoleniu płetwonurków na wodzie otwartej.
 • Pomocy Instruktorowi PADI o uprawnieniach nauczycielskich w szkoleniu płetwonurków na wodzie zamkniętej.
 • Możesz uczyć PADI Skin Divers samodzielnie i prowadzić certyfikację jeżli jesteś ubezpieczony.

CENA KURSU   -   Zobacz cennik szkoleń PADICopyright © 2018 by Nurtur.