Rescue Diver - nurek ratownik

Nurek Ratownik. Jest ważnym dla każdego płetwonurka, który chce rozwinąć swoje umiejętności poza poziom nurkowania rekreacyjnego. Kurs PADI Nurka Ratownika jest pierwszym wymaganiem stawianym podczas kursów na stopnie zawodowe np. PADI Divemaster, Asystent Instruktora czy Instruktora PADI.

Wymagania wstępne

Ukończone 12 lat**, być certyfikowanym nurkiem PADI Advanced Opan Water Diver (AOWD) lub posiadać nurkowy stopień równorzędny.
(zalogowanych 20 nurkowań w tym nurkowania głębokie i nurkowanie nawigacyjne),

Przebieg kursu

Kurs PADI Rescue Diver uczy postępowania w sytuacjach niebezpiecznych i procedur awaryjnych. Kurs ten składa się z 12 scenariuszy wypadków nurkowych od najprostszych do bardziej skomplikowanych obejmujących prowadzenie akcji poszukiwawczych w warunkach amatorskiego nurkowania. Kurs trwa 3 do 4 dni i obejmuje ćwiczenia praktyczne oraz zajęcia teoretyczne.

Program kursu składa się z pięciu modułów:

Moduł I.
Zajęcia teoretyczne: wprowadzenie oraz opis kursu, samopomoc oraz stres nurkowy
Wody otwarte: asystowanie płynąc oraz nie płynąc, reakcja na spanikowanego nurka oraz problemy pod wodą.

Moduł II.
Zajęcia teoretyczne: pierwsza pomoc nurkowa (sprzęt i procedury)
Wody otwarte: procedury w przypadku zaginionego nurka, wynurzenie się z nieprzytomnym nurkiem.

Moduł III.
Zajęcia teoretyczne: radzenie sobie z wypadkiem (gotowość i postępowanie podczas wypadku)
Wody otwarte: sztuczne oddychanie w wodzie oraz zdejmowanie sprzętu podczas sztucznego oddychania

Moduł IV.
Zajęcia teoretyczne: uwarunkowania sprzętowe (typowe problemy i ich rozwiązywanie) Wody otwarte: sztuczne oddychanie w wodzie kontynuacja, wynurzanie się oraz procedury pierwszej pomocy w wypadkach ciśnieniowych

Moduł V.
Zajęcia teoretyczne: powtórka i egzamin
Wody otwarte: scenariusze wypadków nurkowych

Żeby uzyskać crtyfikat Nurka Ratownika kandydat musi ukończyć kurs resuscytacji lub EFR (w okresie ostatnich 2 lat).

** Osoby pomiędzy 12 a 15 rokiem życia mogą ukończyć kurs Junior Advance i Junior Rescue, który jest normalnym kursem ma tylko obniżone maksymalne głębokości do 21 m. Po ukończeniu 15 lat stopień ten można zamienić na stopień Advanced i Rescue.

CENA KURSU   -   Zobacz cennik szkoleń PADICopyright © 2018 by Nurtur.